Viljelypalstasäännöt

1. Kaupungin viljelypalstat vuokrataan kesäkaudeksi. 

2. Kaikki viljelypalstat vuokrataan ainoastaan järvenpääläisille.

3. Viljelykauden alussa palstoille saa mennä vasta sen jälkeen, kun maa on muokattu ja kaupungin mittausryhmä on merkinnyt palstat maastoon. Tämä ei koske monivuotisia palstoja.

4. Palstoille ei saa rakentaa 0,5 m korkeampia rakennelmia. Rakennelmat, omat tarvikkeet ja sato on poistettava lokakuun puoleen väliin mennessä, lukuun ottamatta monivuotisia palstoja, joita kaupunki ei kynnä tai muokkaa.

5. Kaupunki toimittaa mahdollisuuksien mukaan leikkikenttien hiekkalaatikoiden vaihtohiekkaa palstojen reunaan. Hiekka on vapaasti käytettävissä.

6. Vuokralainen voi parantaa tulosta omalla kustannuksellaan esim. jyrsimellä.

7. Palstoille on järjestetty kasteluvesi ja jätehuolto. Omien vesiletkujen käyttö on kielletty.

8. Viljelypalsta-alueella ja etenkin monivuotisilla palstoilla on huomioitava alueen siisteys ja käyttötarkoitus, palstoja ei ole tarkoitettu puutarhatyökalujen ja muun ylimääräisen tavaran ympärivuotiseen säilytykseen. Roskat tulee toimittaa niille varattuihin astioihin.

9. Jo suoritettua maksua ei palauteta, vaikka viljelypalstaa ei käytettäisikään.

10. Ne, jotka ovat lunastaneet viljelypalstan edellisellä kaudella saavat automaattisesti ilmoituksen paikan uudelleenvaraamisesta seuraavalle kaudelle.  Varaaminen ja viljelypalstamaksu suoritetaan varauksen yhteydessä viimeistään eräpäivänä.  Viljelypalstat, joiden maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, vapautuvat automaattisesti muille hakijoille. 

11. Kaupungilla on oikeus katkaista vuokrasuhde, mikäli viljelyspalstan vuokraaja ei noudata viljelypaikkasääntöjä.

Etunimi ja Sukunimi *

Sähköposti *

Puhelinnumero

Yritys

Viesti *